Không phải chấm bài.
Không phải up từng câu hỏi.

Công cụ giúp giáo viên tổng hợp kết quả làm bài nhanh chóng, đồng thời học sinh tự biết kết quả sau khi làm bài.

Làm bài nhanh


Con số nổi bật

Hàng ngàn giáo viên và học sinh đã tin dùng.

2,000+
Giáo viên

Đến từ 60 tỉnh thành trong cả nước đã giao bài kiểm tra trên nền tảng trợ lý học tập.

30k+
Học sinh

Đã đăng ký tài khoản và làm bài kiểm tra.

75k+
Test

Đã được thực hiện với tổng số lượt làm bài là hơn 100k lần.